Link 16.06.2012 :: 08:45 Komentuj (0)

Czy student może ulec dyfrakcji w drzwiach sali wykładowej? Z jaką prędkością musiałby się poruszać?

Aby nastąpiła dyfrakcja długość fali de Broglie'a musiałaby być porównywalna z szerokością drzwi -l=0,81 m.

Szereg obliczeń.....

v=10^(-35)m/s

Co daje nam

Dt=3,8*10^26 lat

Kto na ochotnika ulegnie dyfrakcji? :D